Nieuwe versie SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts, en planning toekomstige (minor/bugfix) releases

(English version below)

We hebben een nieuwe versie van de SI-UBL 2.0 (NLCIUS) validatie-artefacts gepubliceerd: versie 2.0.3.2. Zie het einde van dit bericht voor de lijst wijzigingen (in het Engels). Deze wijzigingen gelden voor zowel SI-UBL 2.0 als de SI-UBL 2.0 g-rekening extensie. Daarnaast is er een update voor NLCIUS-CII.

U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository

Nieuwe release planning voor kleine updates

Dit is een tussentijdse release, en we raden alle service providers aan om hun validatie-artefacts te updaten. In de toekomst zijn we van plan om tweemaal per jaar een geüpdatete versie te publiceren: een in het voorjaar (rond mei) en een in het najaar (rond november).

Net als deze release zullen zulke releases kleine bugfixes bevatten, en release updates van de EN-16931 validatieregels. Grote updates van de SI-UBL validatieregels (volgend aan veranderingen in NLCIUS) zullen nog steeds de gebruikelijke fases van goedkeuring, publicatie, en migratie volgen.

New version of SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts, and planning future (minor/bugfix) releases

We have released a new minor update of the SI-UBL 2.0 (NLCIUS) validation artefacts: version 2.0.3.2. See the end of this message for the list of changes. These changes apply to both SI-UBL 2.0 and the SI-UBL 2.0 G-account extensions.

You can find both the Schematron source files and the directly usable XLST(2) stylesheets on our [github repository](U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository

New release schedule for minor updates

This is an intermediate release, and we recommend that all service providers update their validation artefacts to the latest version. In the future, we intend to release an updated version twice per year: once in spring (around May), and once in fall (around November).

Like this release, such releases will include any bugfixes and any released update of the EN-16931 validation rules. Major releases (following changes in the NLCIUS) will still follow the usual approval, publication, and migration phases.

Changes

SI-UBL 2.0.3.2 and SI-UBL 2.0 G-account extension 1.0.2:

  • Applied a fix for BR-NL-12 and BR-NL-31: The values are now treated as strings instead of integers (See issue #34
  • Updated the underlying CenPC 434 rules, which apply the rules of the European Norm EN-16931, from version 1.3.2 to version 1.3.6. One rule from 1.3.6 has been changed from the original: In our version, BR-CO-15 only checks cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount on the document level.

NLCIUS-CII, version 1.0.3.1:

  • Updated the underlying CenPC 434 rules, which apply the rules of the European Norm EN-16931, from version 1.3.2 to version 1.3.6.

For the full changelog of the CenPC 434 rules, see their release page. The most relevant changes are that the ISO ICD code lists have been updated, and that the UBL-SR- rules are now fatal errors instead of warnings.